Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2022.

Dienst

Prijzen

Tijdsduur

Intake

€ 55,-

60 minuten

Kindbegeleiding

€ 70,-

60 minuten

Ouder- en gezinsbegeleiding

€ 70,-

60 minuten

Thuisobservatie

€ 70,-

45 minuten en 15 minuten nabespreken

Samenwerking/overleg met school/sport- en of hobbyclub

€ 25,-

15 minuten (kan langer indien nodig)

Minovi werkt in principe bij het kind of gezin thuis. In de vertrouwde omgeving kom je met elkaar sneller tot de kern en is de brug naar het gezinsleven makkelijker te leggen. Als hier niet voor gekozen wordt, is er de mogelijkheid tot het huren van een gespreksruimte (tussen de € 15,- en € 20,- afhankelijk van de beschikbaarheid). De kosten van de gespreksruimte worden apart aan u gefactureerd.

Binnen Oss rekent Minovi geen reiskosten. Buiten Oss zijn de reiskosten € 0,31 per kilometer (retour).

Let op: Soms zijn er mogelijkheden om middels Persoonsgebonden Budget (PGB) de begeleiding te vergoeden. Dit dient u aan te vragen bij uw eigen gemeente.