Al vele jaren ben ik, Floor van der Laken, werkzaam binnen de jeugdzorg. Na mijn HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) heb ik de Bachelor en Master Orthopedagogiek afgerond. Ik heb bij diverse organisaties gewerkt als onder andere ambulant medewerker, brede jeugdprofessional, gezinsvoogd, school maatschappelijk werker en gedragswetenschapper.

Daarnaast ben ik in 2011 moeder geworden. Inmiddels hebben mijn man en ik een gezin met drie, hoogbegaafde, kinderen. Uit ervaring weet ik dat het opvoeden van hoogbegaafde kinderen een ander soort uitdaging is. De gevoelige belevingswereld, het intense beroep wat ze kunnen doen op ouders, de onderlinge dynamiek, het rechtvaardigheidsgevoel en creatieve manier van denken maken dat een gezin met getalenteerde kinderen anders functioneert dan een doorsnee gezin. Buitenstaanders herkennen zich vaak niet in de beleving van ouders met hoogbegaafde kinderen. Het oordeel van anderen maakt vaak dat deze ouders zich niet gehoord of erkend voelen. Adviezen en tips van anderen sluiten vaak niet aan, waardoor de uitdaging des te groter wordt.

Doordat ik op werkgebied vooral generalistische functies heb uitgevoerd, merkte ik dat ik toe was aan specialisatie. Op privévlak liep ik tegen uitdagingen aan in de opvoeding en de zoektocht naar passend onderwijs. Door het oprichten van Minovi kan ik door zowel mijn werk- als privé ervaring mijn begeleiding meer specifiek inzetten en anderen ondersteunen die met soortgelijke problematiek worstelen.

Minovi ondersteunt kinderen/jongeren in de zoektocht naar zichzelf en hoe om te gaan met alle uitdagingen die, met name op sociaal- emotioneel vlak, van jongs af aan al aan de orde zijn. Tevens ondersteunt Minovi ouders in hun zoektocht naar balans, vertrouwen en begrip, zowel binnen als buiten het gezin. Want dat is vaak een flinke klus!
Om het hele spectrum nog beter af te dekken, werk ik vaak samen met mede HB specialist en orthopedagoog met Marink van Kessel. 

Ik ben ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Daar ben ik geregistreerd als Master Orthopedagoog. Het SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB) en HBRegister.

Bezoek mijn Linked-In voor meer achtergrond informatie over mij.