Wat is de oorzaak van disbalans in ons gezin? Hoe kan mijn kind beter begeleid worden bij een sport- of hobbyclub? Waarom gedraagt mijn kind zich compleet anders op verschillende plekken? Door een goede observatie helpt Minovi met het vinden van antwoorden op deze vragen.

Voorafgaand aan de observatie bespreken we waar jullie of het kind tegenaan lopen. We formuleren gezamenlijk een doel en op basis daarvan voert Minovi een observatie uit waar het nodig is. Dit kan betekenen dat een kind hier voorafgaand niet van op de hoogte is, of juist wel. Dit kan eenmalig, maar kan ook vaker, afhankelijk van de behoefte. Naderhand bespreken we de uitkomsten. Ook kunnen we de uitkomsten meenemen in de kind, ouder en/of gezinsbegeleiding, om zo meer passende adviezen te kunnen geven.