Het algemene beeld is dat hoogbegaafd zijn handig is. De realiteit is helaas dat kinderen dit zelf vaak niet zo ervaren. Ze voelen zich anders en vaak onbegrepen. Jonge kinderen hebben vaak nog moeite om een goede manier te vinden om met hun intense emotionele belevingswereld om te gaan. Sommige kinderen worden hier heel druk, boos of zelfs agressief van. Andere kinderen gaan piekeren, worden angstig en trekken zich terug. Minovi kan deze kinderen, bij voorkeur samen met ouders, ondersteunen door extra vaardigheden aan te leren om met hun emoties om te gaan. Zo kunnen ze hun eigen rugzakje vullen met vaardigheden die bij hen passen.

 

Het gevoel van onbegrip zorgt ook voor het missen van een verbintenis met de ander. Hoogbegaafde kinderen hebben dan ook niet altijd een makkelijke verhouding met andere kinderen. De één wordt gezien als bazig en overheersend, terwijl de ander zeer teruggetrokken en bijna onzichtbaar is. De interesses en gedrag zijn vaak dusdanig anders dan leeftijdsgenootjes, waardoor kinderen de verbinding met elkaar mislukt. In de begeleiding zoekt Minovi samen met het kind/jongere, en eventueel ouders, naar wie het kind zelf is en wie het wil zijn. Het is een klus om je authenticiteit te behouden en ondertussen toch de aansluiting te willen houden met leeftijdsgenoten. Dit speelt bij kinderen van basisschoolleeftijd al een grote rol, maar vaak worstelen jongeren in de puberteit worstelen hiermee.

Vanuit gelijkwaardigheid en humor zal er eerst worden ingestoken op de verbinding om vervolgens gezamenlijk een doel te formuleren waar het kind achter kan staan. Minovi werkt vanuit inzicht en zal ook al bij jongere kinderen een beroep doen op de mogelijkheid tot zelfreflectie. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en antwoorden, discussie en creatieve uitstapjes.