Iedere ouder wenst het beste voor hun kind, maar wat voor het ene kind  het beste is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Alle gezinsleden hebben invloed op elkaar en dit zorgt dan ook voor de nodige dynamiek. Ieder gezinslid in zijn kracht zetten en de erkenning te geven die ze nodig hebben is geen vanzelfsprekendheid.

Ouders van hoogbegaafde kinderen/jongeren kennen hun kinderen vaak goed en hebben soms leeswerk verricht over hoogbegaafdheid. Helaas is dat niet altijd voldoende om een gezinssituatie te creëren waar iedereen zich gelukkig bij voelt.

Vragen die in deze gezinnen vaak spelen zijn onder andere:

  • Alle gezinsleden reageren constant op elkaar, waardoor we vooral ruzie maken. Hoe kan het weer gezellig worden?
  • Mijn kleuter staat altijd ‘aan’ en put mij als ouder compleet uit. Hoe kan ik dit beter sturen, zodat ik ook even bij kan komen?
  • Mijn hoogbegaafde kind zit niet lekker in zijn/haar vel. Hoe kan hij/zij zich beter gaan voelen? 
  • Mijn kind geeft op zodra hij/zij denkt dat ze het niet kan. Hoe kan hij/zij deze fixed mindset ombuigen naar een growth mindset? 
  • Mijn puber is niet gemotiveerd en lijkt niet zelfstandig te willen zijn? Hoe krijg ik hem/haar in beweging? 
  • Mijn partner en ik hebben een verschillende opvoedstijl, dit zorgt voor veel onrust. Hoe kunnen we toch duidelijk zijn tegenover onze kinderen?

Minovi focust samen met kind, ouders, en eventueel de rest van het gezin, op de gezinssituatie. We onderzoeken ieders karakter en talenten, en de behoeftes van ieder gezinslid. Door terug te gaan naar de kern(waarden) en duidelijke doelen voor ogen te hebben, is het mogelijk om verbinding en vertrouwen in elkaar te laten groeien.