Missie

Ieder kind/jongere, elke ouder en ieder gezin verdient stabiliteit, stimulans en vertrouwen in- en van elkaar. Dit geldt ook voor gezinnen met getalenteerde en (hoog)begaafde individuen. Minovi helpt bij de ontplooiing en ontwikkeling van deze individuen en van het gezin als geheel, in de richting die past bij ieders kwaliteiten en talenten.

Visie

Gezin in balans
Binnen een gezin is er altijd sprake van dynamiek. Veel gezinnen lukt het om met elkaar de juiste keuzes te maken. Binnen gezinnen waarbij verschillende of zelfs alle individuen getalenteerd en (hoog)begaafd zijn, is deze dynamiek vaak extremer en wordt deze intenser beleefd. Minovi helpt deze gezinnen om hun eigen balans te  zoeken en te vinden, ondanks of zelfs dankzij de verschillende karakters binnen een gezin.

Verbintenis geeft groeiVerbinding
“Alles wat je aandacht geeft, groeit” (Aristoteles; 384 v.C. – 322 v.C.). Minovi sluit zich bij deze gedachte aan. Positieve aandacht kan op vele manieren geboden worden binnen een gezin, dit zorgt voor verbinding. Minovi zoekt samen met het kind en/of gezin naar oprechte verbintenis. Als gezinsleden onderling leren zien wie de ander is en wat diegene nodig heeft, zorgt dit voor begrip en erkenning. Hierdoor groeit iedereen binnen het gezin, en het gezin als geheel.

Een plek voor talent 
Een gezin bestaat uit individuen, ieder met een eigen karakter. De combinatie van karakters bepaalt hoe een gezin functioneert. Minovi is van mening dat in elk gezinslid, maar ook in het gezinssysteem, vele krachten zitten. Als deze talenten gezien worden, een plek krijgen in het gezinssysteem en de passende erkenning krijgen, verbetert dit de dynamiek binnen het gezin. Dit is dan ook een belangrijk element in de begeleiding vanuit Minovi.

Aandacht voor het individu
Iedereen is anders. Als ouder wil je altijd het beste voor jouw kinderen/jongeren, hoe verschillend ze ook zijn. Minovi ondersteunt ouders om een stimulerend maar vooral bij de karakters en talenten passend gezinsklimaat te creëren. Hierdoor wordt ieder kind/jongere gezien en krijgt zijn eigen stimulans, leermomenten en succeservaringen. Dit om ieder individu voor zich een unieke ontwikkeling door te laten maken en zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen.

Leer mij het zelf te doen

Kinderen krijgen zelfvertrouwen als ze ‘het zelf kunnen doen’. Hiervoor is vertrouwen van volwassenen essentieel. Verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen keuzes en gedrag, levert leerzame momenten op. Deze leermomenten zorgen voor de ontwikkeling van vaardigheden die ieder mens nodig heeft, en voor acceptatie van wie je bent. Minovi begeleidt ouders, maar ook kinderen, in het proces naar zelfstandigheid en het geven en nemen van de eigen verantwoordelijkheid.