LeerwerkMeestal hebben ouders voordat een kind naar school gaat of voordat hij/zij getest is al wel door dat het kind zich sneller of anders ontwikkelt. Daarom zijn ouders met hoogbegaafde kinderen vaak al vroeg zoekende naar een manier om hun kind te prikkelen en hun creativiteit aan te wakkeren. Dit is een intensieve opvoedtaak. Zodra kinderen op school starten, ontstaan nieuwe uitdagingen. Het ene kind past zich aan en is op school volgend, waarna thuis gedragsproblemen zichtbaar worden. Het andere kind wordt storend in de klas en komt thuis pas tot rust wanneer het zich daar weer veilig voelt. Hierdoor zien ouders en school soms compleet verschillende kinderen. 

Door de jaren heen komen zowel school als ouders regelmatig voor dilemma’s te staan die betrekking hebben op de combinatie school en opvoeding. Kinderen zijn het meest gebaat bij een goede afstemming en samenwerking van school en ouders. Helaas is dit niet altijd het geval en is de verbinding hierin nog lastig te maken. 

Minovi ondersteunt ouders in het contact en de afstemming met school. Door mijn ervaringen als schoolmaatschappelijk werker, maar ook door mijn werk als brede jeugdprofessional ben ik op de hoogte van de zorgstructuren op school en de mogelijkheden die er zijn binnen de school of het samenwerkings-verband. 
Samen onderzoeken we waar de ‘schoolpijn’ zit en wat er nodig is om het juiste pad in te slaan voor het kind.